KARL LOHNE

Mob: 911 44 276

Murerarbeid – arbeid med betong.
Støp og montering av grunnmurer. 
Støp av ringmur og gulv. 
Muring av pipe