Karl Lohne - Betonggulv & Plate på Mark
 
 
 
 
 
 
 

Karl LohnePlate på markKontaktBilderVideo


Generelt for all støp:


Klasse 3 støpes ikke på gulver under 8 cm tykkelse.


For betongtykkelse under 6 cm bør vi kontaktes får å bekrefte pris.


Dekkestøp og gulver som må vibe-reres koster kr. 10,- i tillegg pr. m2.


For gulver som er veldig oppdelt, har mye fall eller for eksempel dusj-anlegg må det gis pris i hvert enkelt tilfelle.


Det tas vær og temperaturforbehold ved støp av alle gulv og dekker.


Det forutsettes at det hele året brukes betong som er tilpasset vær og temperaturforhold.


Det tas forbehold om støy ved bruk av pussemaskiner. Dette kan være ett problem om kvelden og natten.
 


Samarbeidspartnere:

Kristiansen Betongpumping as


Bildearkiv

 

 

 

Støping av gulv

Firmaet Karl Lohne ble startet i -95. Vi har 15 års erfaring i bransjen.

Våre hovednisjer er betonggulv/dekker.  Vi støper gulv i alle former og fasonger.  Om gulvet skal brettskures, stålglattes eller kostes kommer an på bruk, kundens ønsker og bruksområde for den aktuelle konstruksjon.

Vi har folk og utstyr til støpe ca. 3000 m2 og pusse dette på en dag.

Vi har faste samarbeidspartnere på betongpumping og lev. av betong.  Dette for å få best kvalitet og effektivitet i alle ledd. Dette kommer igjen kundene til gode.

Vi er opptatt av at kvaliteten på sluttproduktet skal være høyest mulig, men allikevel tilpasset formålet.

Noen gulv skal dekkes, andre skal være eksponert.  Noen gulv/dekker er selvbærende, mens andre ligger på bakken eller andre underlag som for eksempel prefabrikkerte dekker.  Dette er kriterier som styrer valg av betong, plassering av armering, etterbehandling osv.

Vi kan levere dekker i flere farger, i pusset, kostet eller slipt utførelse.


BOLIGGULV

Gulv i eneboliger og lignende konstruksjoner hvor gulvet ligger på bakken skal være ca/min. 10 cm tykke.

Skal det vannbåren varme i gulvet bør tykkelsen være dette for å få nok overdekning på armering.

Vi utfører støp ute og inne, garasjer, terrasser, bad og lignende.

Se også under plate på mark.


INDUSTRIGULV

Vi kan støpe ca 3000 m2 om dagen.  Dette er ikke alltid hensiktsmessig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Betongkvalitet, vibrering av betongen, armering og overdekning på denne, kvalitet på armering, planering, isolering er nøkkelord som betyr mye for resultatet av en støp. Dette bestemmer også levetid og funksjon for gulvet.

Vi har gode priser og leverer også plate på mark for industribygg og haller. Dette er ett av våre spesialfelt.

Ta kontakt slik at vi sammen kan gå gjennom konstruksjonen å optimalisere denne til det den skal brukes til.


ETTERBEHANDLING

Vi har flere typer stoffer som gulvene kan etter behandles med. Disse stoffene herder betongen og støvbinder den. Flere av dem er også veldig gode membranherdere i tillegg.

Valg av stoff bestemmes av betong og bruksområde.

Det er gunstig å behandle gulvene mens betongen er fersk og ren.

Ta kontakt for info og pris.


HERDETILTAK

Etterbehandling av dekker og gulv er ett veldig aktuelt tema i disse dager.
Det har stor betydning for betongens kvalitet, svinnriss i betongen, kantreis og lignende problemer.

Vi legger plast, membranherder. Det finns mange typer membranherder og disse må velges ut fra kriterier i hvert enkelt prosjekt.

Etter pålegg fra Norcem AS og betongfabrikker skal alle gulv/dekker behandles med best mulig herdetiltak.

Vi har bare leverandører som leverer kvalitetsprodukter til dette formålet.


SPESIELLE STØPER

Eks. Det skal skiftes gulv inne i et eldre hus.  Det er veldig ugunstig med mye fukt inne i dette huset.  Vi bruker da en spesiell betong hvor vannmengden er liten og fliser belegg kan legges etter kort tid.  Dette er ett tiltak som gir gevinst på flere områder som – kortere byggetid, lite fukt i huset og mindre ubehag for byggherre.

Det er derfor viktig at vi får vite dette før støp slik at tiltak kan treffes for å levere ett optimalt produkt i alle faser.

Garasjer, parkeringskjellere skal ha høyere kvalitet på betongen og armeringen for å oppnå ett holdbart resultat.