Karl Lohne - Betonggulv & Plate på Mark
 
 
 
 
 
 
 

Karl LohneBetonggulvPlate på markKontakt


Plate på mark
   
Nye Statoil på Kopstad
03.10.2005
  Nye Statoil på Kopstad
03.10.2005
  Nye Statoil på Kopstad
03.10.2005
   
Plate på mark, Andebu
08.10.2004
  Plate på mark, Tjøme
05.09.2005
  Plate på mark, Tjøme
05.09.2005
   
Plate på mark, Helgeroa
23.09.2004
  Plate på mark, Helgeroa
23.09.2004
  Plate på mark, Helgeroa
23.09.2004
   
Parkeringskjeller, Nøtterøy
21.09.2004
  Parkeringskjeller, Helgeroa
23.09.2004
  Plate på mark, Helgeroa
23.09.2004
   
Støp av ringmur, Andebu
01.09.2004
  Plate på mark, Andebu
09.09.2004
  Parkeringskjeller, Nøtterøy
21.09.2004
   
Støp av ringmur, Helgeroa
31.08.2004
  Støp av ringmur, Helgeroa
31.08.2004
  Plate på mark, Andebu
01.09.2004
   
Utlegging av betong, Kodal
21.04.2004
  Utlegging av betong, Kodal
21.04.2004
  Utlegging av betong, Kodal
21.04.2004
   
Plate på mark, Sandefjord
27.10.2003
  Plate på mark, Sandefjord
27.10.2003
  Lydskille på løsleca
27.10.2003
   
Plate på mark, Skoppum
02.05.2002
  Firemannsbolig, Sandefjord
12.102003
  RH-Maskin, Ål i Hallingdal
16.10.2003
   
Nye Maxbo i Horten
15.04.2002
  Plate på mark, Skoppum
02.05.2002
  Plate på mark, Skoppum
02.05.2002
   
Inngangsparti på Sandefjord
09.04.2002
  Plate på mark, Sandefjord
09.04.2002
  Garasje, Sandefjord
09.04.2002
   
Gårdsplass i betong (med fall)20.03.2002   Boder på Sandefjord
09.04.2002
  Boder på Sandefjord
09.04.2002
   
Hytte i Sandefjord
20.03.2002
  Hytte i Sandefjord
20.03.2002
  Gårdsplass i betong (med fall)20.03.2002
   
Hytte i Sandefjord
20.03.2002
  Hytte i Sandefjord
20.03.2002
  Hytte i Sandefjord
20.03.2002
   
Junior i opplæring
23.12.2000
  Junior i opplæring
23.12.2000
  Nattbeid uten overtidsbetaling
13.03.2002
   
Røropplegg i løsleca
19.12.2000
  Røropplegg i løsleca
19.12.2000
  Røropplegg i løsleca
19.12.2000
   

Tomannsbolig i Kodal
19.12.2000

  Røropplegg i løsleca
19.12.2000
  Røropplegg i løsleca
19.12.2000