Karl Lohne - Betonggulv & Plate på Mark
 
 
 
 
 
 
 

BetonggulvPlate på markKontaktBilderVideo


Telefon:33 04 78 11

Mobil:91 14 42 76

Faks:33 04 78 12

 


 

Adresse:Torsvei 11

3179 Åsgårdstrand

e-post:post@karllohne.no

 


 

Giro:2563 05 02805

Org.nr.:974 699 354 MVA

 


 

Samarbeidspartnere
 


 

Vi støper alle typer betonggulv og dekke.

 

Kvalitet og toleranseklasse avtales i hvert tilfelle.

 

 


Vi leverer plate til eneboliger og garasjer.

 

Plate til industribygg er en av våre spesialiteter.

 

Vi leverer ferdigisolerte ringmurelementer.